Kert- és tájépítészet

A gazdasági, építészeti fejlesztés csak akkor lehet hosszútávon hatékony, ha együtt jár a környezeti és társadalmi értékek megőrzésével, megújításával.
Az ökonómia és az ökológia törvényeinek tiszteletben tartása mellett legjobb tudásunk szerint igyekszünk megfelelni környezetünk esztétikai elvárásainak, hiszen az emberi környezet kialakítása akkor lehet hiteles, ha fizikai és szellemi kontextusában, apró részleteiben is képes megfelelni a használói - és az alkotói - igényeknek.
A kerttervezés, kertépítés, kertfenntartás a cégen belül szerves egységet alkot, egymást kiegészítve:
- a városi zöld növelésével igyekszünk a városi emberek életét élvezetesebbé, egészségesebbé tenni. - Kerttulajdonosok részére szaktanácsadást végzünk a helyszínen, közösen tervezünk, vázlattervet, vagy komplett kiviteli tervdokumentációt készítünk, segítséget nyújtunk a növények beszerzésében, sőt, a kivitelezés gondjait is levesszük a vállukról.
Megrendelőinkkel hosszú távú kapcsolat kialakítására törekszünk, igény szerint a fenntartásban is aktív részt vállalunk.
A Tájépítészet menüpont alatt részletesen ismertetjük tevékenységünket, a Referenciák képanyagával pedig igyekeztünk átfogóan bemutatni eddigi munkáinkat.

Építőmérnöki iroda

Építőmérnöki szolgáltatások közül Irodánk két féle, szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött szolgáltatást nyújt. Mindkettő speciális felkészültséget igényel.

Beruházások lebonyolítása:     a tevékenység az építőipari beruházások előkészítését, terveztetési és engedélyeztetési folyamatainak szervezését, irányítását, a kivitelező kiválasztására vonatkozó dokumentációk elkészítését és a kiválasztás beruházó döntésének megfelelő módon történő eljárásnak lebonyolítását, a kivitelezési munka megkezdésének indítását, valamint a beruházás befejezésének lebonyolítását jelenti.

Műszaki ellenőrzés:       A kivitelezés során az építkezés műszaki felügyelete a kivitelezés összes munkafolyamatára vonatkozóan a munkaterület átadás átvételétől kezdődően az építkezést befejező műszaki átadás-átvételi eljárás lezárulásáig terjedő időszakra.

Energetika

A hőszigetelés mint fogalom jelentése: az épület belső hő kiáramlásának megakadályozása illetve csökkentése, más néven hőveszteség csökkentés. A hőszigetelés az 1970-80-as években kapott igazán nagy figyelmet, és terjedt el az egész világon, aminek a kiváltó oka az 1973-as olajválság volt. A cél az volt, hogy minél kevesebb anyagi ráfordítással, emelkedjen az épület komfortfokozata, és az épület energiafelhasználása is csökkenjen. Az energia árak az egekbe szöknek, és a föld energia hordozói is fogynak (kőolaj, földgáz), a ház hőszigetelésével nagy mértékben hozzá járulhatunk környezetünk szennyezésének csökkentéséhez. A gyártók sokféle anyaggal kísérletezve rájöttek, hogy a hagyományos anyagoknál a levegőnél jobb hőszigetelés nincs. A kérdés hogyan lehet becsomagolni vele az épületet. Hogyan lehet bezárni valamibe a levegőt, és a gyártás során se legyen nagy költség.