1. Tájvédelem


Véderdősáv-rendszer tervezés, mezőgazdasági területek tájvizsgálata

Tájrendezési terv

Környezetalakítás – állapotfelmérés, fejlesztési koncepció

Környezetvédelem

Természetvédelem

Tájvédelemi tanulmány

2. Tájrehabilitáció


Településen kívüli utak környezetrendezése

Bányaterületek tájrendezése

Élőhely-rehabilitáció, rekultiváció

3. Kert- és szabadtértervezés


4. Településrendezési tervek kötelező alátámasztó, szakági munkarészei

Tájrendezési terv
Környezetvédelmi terv
Zöldfelület rendezési terv
Környezetalakítási terv
Természetvédelmi terv

5. Látványrajzok készítése

Alaprajzok


3D látványtervek